Golde Aspergestaeker

Een inmiddels traditioneel hoogtepunt van de Aspergefeesten vormt de uitreiking van de Golde Aspergestaeker. Deze titel gaat jaarlijks uit naar een persoon die zich op sociaal en/of cultureel gebied verdienstelijk heeft gemaakt binnen Grubbenvorst.
 
Klik hier om een kandidaat voor te dragen.

Personen die tot nu toe deze onderscheiding in ontvangst hebben mogen nemen zijn:

 

2017 wimgoldekl

Dhr. Wim Coopmans

Hij is onder meer 25 jaar secretaris en penningmeester geweest van Ruiterclub de Pijts. Daarnaast al sinds de lagere school betrokken bij weekblad Mededelingen, waar hij vanaf 1982 bestuurslid is.

     
2016 golde ruud 2016kl

Dhr. Ruud Meijers
Onder meer voor zijn vele werk voor de Dorpsraad, waar hij sinds 2011 voorzitter van is. In die hoedanigheid is hij betrokken bij tal van onderwerpen, zoals het centrumplan, NGB, zandverwerking, treinstation, verplaatsing tennis en jeu de boules banen, dijkverhoging en het accomodatiebeleid.

     
2015 golde-pietbouten Dhr. Piet Bouten
25 jaar Jeugdclub Grubbenvorst vanaf 1955, als lid, voorzitter, penningmeester. 15 jaar Judoclub Samourai, mede opgericht in 1967, o.a. als voorzitter. 5 jaar GFC’33, competitieleider afdeling jeugd. 5 jaar Dorpsraad Grubbenvorst, mede opgericht in 2001, o.a. als penningmeester. Jeugdcarnaval de Plaggenhouwers.  Bestuurslid, o.a. secretaris en/of penningmeester geweest bij Korfbalclub GRUBBEN en balletgroep. Penningmeester Platform Gehandicapten Horst aan de Maas. Lidcliëntenraad in de gemeente Horst aan de Maas. Secretaris/penningmeester Historische Kring Grubbenvorst/Lottum. Penningmeester Stichting Kom er bij Grubbenvorst
     
2014  willvhegelsom

Mevr. Will van Hegelsom
Was al ongeveer 40 jaar actief voor de jeugdclub in eerste instantie als lid en daarna als leidster en bestuurslid. Al zo'n 20 jaar secretaris van de zaalvoetbalclub, waarbij ze ook het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi in 't Haeren organiseert. Ook actief bij voetbalvereniging GFC, ze was zo'n tien jaar lang bestuurslid en momenteel vrijwilliger in de kantine van GFC. Verder is ze medeoprichter en bestuurslid van de wandelvierdaagse De-4.

     
2013  pietseegers

Dhr. Piet Seegers
Was actief in de politiek, eerst in de werkgroep welzijn, daarna als raadslid en wethouder namens de PvdA. Hij was ook voorzitter van de Volksuniversiteit in Noord-Limburg, voorzitter van de werkgroep personeel tijdens het Oud Limburgs Schuttersfeest in 2010 en lid van de initiatiefgroep beeld Plaggehouwer en Carillon. Bovendien is hij onder andere actief voor Gewoën Grubbevors en sinds 2005 voorzitter van de Grubbenvorster Revue.

     
2012 WillemienvGardingen

Mevr. Willemien van Gardingen

Onder andere 11 jaar lang vice-voorzitter van MAVO De Bisweide, meer dan 10 jaar gemeenteraadslid. Mede-oprichter van het Vrouwenberaad Grubbenvorst-Lottum en was vice-voorzitter van de Volksuniversiteit Venray e.o. en voorzitter van het Oranje Comité en nog altijd voorzitter van Stichting Wahyu.

   

 

2011 sraarvoesten

Dhr. Sraar Voesten

Eerste voorzitter van de Dorpsraad.
Stichting Historische Kring Grubbenvorst-Lottum.

     
2010 wielwijnen

Dhr. Wiel Wijnen

Voor jarenlang voorzitter Gemengde Zangvereniging, schrijver voor de Grubbenvorster Revue, mede-initiator van de Swinging Kids en ondersteuning artiesten Zittingsavonden.

     
2009 john_jenniskens Dhr. John Jenniskens

Onder andere voor voorzitterschap SV Aspargos en de Klankbordgroep Grubbenvorster Verenigingen.
     
2008 Leon Voeten Dhr. Leon Voeten

Voor het mogelijk maken van vele evenementen door onder andere het coördineren van de vele vereiste vrijwilligers.
     
2007 Jose Vercoulen Mevr. José Vercoulen

Actief bij de EHBO, les geven en bestuurslid. Actief op school. Kleding maken en verhuur in de wijde omtrek. Grime en kostuums voor de Venlose Revue. Schreef liedjes en was bruid met Boerebroelof 1980. Schreef sketches en gaf optredes als 'Dora en Grada'. Grubbenvorster Revue. Wandelde 2300km Amsterdam-Bari voor 50.000 gulden. Stak 40 jaar asperge.
     
2006 Tonnie Stappers
Dhr. Tonnie Stappers
 
Voor zijn jarenlange inzet voor de Grubbenvorster gemeenschap.
     
2005 Servaas Huys
Dhr. Servaas Huys
 
Jarenlang tweede kamer lid voor de Pvda, is o.a.voorzitter (geweest) van jeugdclub Het Groene Woud, Grubbenvorster Revue, Stichting Parel aan de Maas en de Gemengde Zangvereniging. In 1973 was Servaas mede oprichter van Werkgroep welzijn. Heden ten dage is hij als lid raad van toezicht betrokken bij de Wendel en Woningstichting Venlo-Blerick. Op landelijk niveau is hij tevens actief als voorzitter van het faunafonds en de warenwet.
     
2004 Jos_Wijnen Dhr. Jos Wijnen

Voor zijn inzet voor Voetbalclub de Zwaantjes en V.V.V. Voor de Europesche kampioenschappen biljarten. Het promoten van Aspergedorp Grubbenvorst.
     
2003 Hans v.d. Brandt
Dhr. Hans van den Brandt
 
Mede-oprichter van het aspergefeest. 20 jaar zorgdrager van ons Grubbenvorster lied en de M.A.-run.
     
2002 Sjef Sijben
Dhr. Sef Sijben
 
Voor zijn inzet voor de voetbalclub G.F.C. '33, de Schutterij, K.B.O. en de ouderenraad van G.M.V. de Plaggenhouwers.
     
2001 Jan Vissers
Dhr. Jan Vissers
 
Voor zijn vele werk: Oranjecommite, St. Nicolaas, Sintermerte en de Harmonie.
     
2000  
Dhr. Peter van Diepe
 
Voor zijn inzet voor de Mart Roeffen Stichting.
     
1999  
Dhr. Gerard Waals
 
Voor zijn werk voor P.M.C.
     
1998  
Dhr. Frans Houben
 
Voor zijn vele werk bij de kerk.
     
1997 Jan Coenders
Dhr. Jan Coenders
 
40 jaar E.H.B.O. 25 jaar instructeur in Grubbenvorst en omstreken. Jeugd E.H.B.O. opgezet.