Word jij ook Vrind van Gewoën Grubbevors?

In 2011 is in en voor het dorp Grubbenvorst de stichting Gewoën Grubbevors opgericht. Gewoën Grubbevors stelt zich ten doel binnen de Grubbenvorster gemeenschap de krachten te bundelen ten dienste van een leefbaar en vitaal Grubbenvorst. De stichting slaagt erin Grubbenvorst op de kaart zetten door gedurende het hele kalenderjaar een scala van activiteiten mogelijk te maken. De activiteiten van Gewoën Grubbevors verdienen naar onze mening de support van alle inwoners en daarvoor richten een aantal initiatiefnemers de Vrinde van Gewoën Grubbevors op.

Behalve de verantwoordelijkheid voor de reeds bestaande activiteiten zoals bijvoorbeeld de Aspergemarkt en de Wederkomst van de Witte Dame, neemt Gewoën Grubbevors ook nieuwe initiatieven. Zo is in 2012 de kern van het dorp verfraaid met kleurrijke bloembakken die wekelijks worden verzorgd door vrijwilligers, zijn er diverse jeugdactiviteiten ontwikkeld en is een strandje gerealiseerd aan de Maas.
Uiteraard kosten alle activiteiten en initiatieven van Gewoën Grubbevors geld. Dit wordt grotendeels opgebracht door inkomsten uit subsidies, door middel van activiteiten en door sponsoring in geld en materieel.

De initiatiefnemers beogen met "de Vrinde van Gewoën Grubbevors" een grote groep supporters te vormen waardoor de stichting Gewoën Grubbevors verzekerd is van ideeën, reflectie en extra budget.
Wij gaan je niet lastig vallen met vele vergaderingen maar zullen je vooral vanuit de huiskamer op een interactieve wijze (o.m. via sociale media) betrekken bij het wel en wee van Gewoën Grubbevors.
Uiteraard kun je ook bij tijd en wijle hand- en spandiensten verrichten bij activiteiten van Gewoën Grubbevors.

Vrind van Gewoën Grubbevors kun je worden door een jaarlijkse donatie van minimaal €10,-

Ben je geïnteresseerd in ons initiatief?
Schrijf je dan in via het aanmeldformulier of stuur een mail met je naam, adres en telefoonnummer naar ons e-mailadres: vrind@gewoengrubbevors.nl


De volgende Vrinde nodigen je uit om je aan te sluiten:

Vincent Bos, Jacomien Breukers, Bram Boers, Nelleke Clabbers, Jacques Geurts, Lonneke Geurts, Jos Hendrix, Jan Hermkes, Ton Lommen, Nicolle Peeters, Richard Peute, Wim Seegers, Frank Vanmaris, Jeron Verweij, Richard van Weegen